3D-печатането е процес, в който взаимодействат десетки подвижни части и софтуерни модули, които се грижат за това исканият модел от обикновен файл да се превърне в обект, който можете да държите в ръката си. По време на печатане много подвижни механизми трябва да взаимодействат с колосална точност и прецизност и то винаги навреме, и в тази нетривиална верига от последователни операции често може да се появи грешка. За съжаление, при работа на подобни сравнително сложни механизми е необходимо да сте готови за изненади и неуспехи. 3D-принтирането не е процес, при който вие просто ще натискате бутон или просто ще си мислите за нещо и то ще се появява магически. Затова ще е добре да разбирате процесите и възможните проблеми, до които те могат да доведат. Ако моделът ви не се е отпечатал от първия път, не се отчайвате и не вдигайте паника, мислейки, че принтерът ви е повредене. Принтерът е техника и както всяка техника изисква да се научите да я ползвате държейки в главата си на какво е способна. Разбира се, принтерът и НЕ е уред, който постоянно няма да работи, и след няколко успешни модела ще видите колко е лесно и забавно и как вече не можете да спрете да принтирате.
 
Not-Extruding-At-Start
Print-Not-Sticking-To-Bed
Over-Extruding
Under-Extruding
Grinding-Or-Stripped-Filament
Clogged-Extruder
Stops-Extruding-Mid-Print
Layer-Shifting
Weak-Or-Stringy-Infill
Hairs-And-Stringing
Layers-Splitting-Or-Cracking
Inconsistent-Extrusion
Holes-Or-Gaps-In-Top-Layers
Blobs-And-Zits
Over-Heating
Curling-And-Warping

 

Филаментът не се ектрудира

Този проблем най-често възниква на нови ползватели на 3D- принтер, но за щастие се решава много лесно. Ако вашият екструдер не започва да екструдира филамент веднага с началото на печатането, то за това има четири основни причини.  

 •  Екструдерът не е бил подготвен (запълнен) преди началото на печатането – Повечето екструдери имат един лош „навик“: от тях изтича филамент в моменти, когато екструдерът е загрят до висока температура и не извършва никаква работа. Нагорещеният филамент протича през хотенда, вследствие на което вътре в дюзата – там, откъдето е изтекъл филаментът, се образуват кухини. Изтичането в състояние на покой се случва когато принтерът загрява преди печатане и когато изстива след печатане. Ако част от нагорещения филамент е изтекла, то при следващо печатане ще потрябват няколко секунди преди новоподаваният филамент да започна да излиза от дюзата. По този начин се получава забавяне между началото на печатане и излизането на разтопената пластмаса. За да решите този проблем непосредствено преди печат се подсигурете, че екструдерът е подготвен за печат – по такъв начин, че да бъде запълнен с филамент без кухини и готов за екструдиране. Стандартният подход в тези ситуации се състои в това че да преди да започне печатането не детайла принтерът да напечата така наречената пола – „skirt“. Тази опция се задава в слайсъра. Тази пола представлява контур по периметъра на модела и докато принтерът го отпечатва, екструдерът се запълва с нов филамент. Ако сте забелязали, че е е необходимо запълването на екструдера да бъда по-продължително, то в слайсъра задайте да се отпечатват повече линии на контура. Разбира се, винаги можете просто да избутате филамента с ръце.
 • При старта на печат дюзата е твърде близо до основата- Ако дюзата се намира твърде близо до основата, то пространството между нея и основата може да не стига за нормално екструдиране. Отворът на дюзата всъщност се оказва блокиран, и заради това разтопената пластмаса няма откъде да излиза. Най-явният начин, който указва, че причината е именно това, е ако първите един или два слоя филамент не се екструдира, а екструзията започва или от втория или от третия слой след като принтерът се отмести по Z-оста на някакво разстояние. Първият начин да се разреши този проблем е да прекалибрирате принтера. Вторият начин е с настройка в слайсъра или в менюто на принтера, която се нарича Z-offset. Така например, ако зададете на Z-offset например 0.05 мм, то принтерът ще започне печатането с отместване от основата на 0.05 мм. Така постепенно – като увеличавате стойността на тази опция – ще може да достигните момент, при който екструзията започва от първия слой.
 • Фидъра е проял филамента – В повечето 3D-принтери подаването и пробутването на нишката филамент се осъществява посредством зъбното колело на фийдъра. Зъбите на зъбното колело се врязва в пластмасата, благодарение на което може прецизно да се контролира движението на филамента. Но – ако сте забелязали – около подаващия механизъм пластмасова стружка или на моменти парчета филамент просто се губят – то най-вероятно зъбното колело на подаващия механизм е прояло твърде много филамент. Ако подобно нещо се е случило, то на зъбното колело при предвижването на филамента не му остава нищо друго освен да продължи да се врязва все по-дълбоко и по-дълбоко във филамента. За да видите как да се реши този проблем, преминете към секцията „Фийдърът прояжда филамента“.
 •  Дюзата или екструдера са запушени – Ако нито един от гореописаните варианти не е вашия случай, то най-вероятно есктрудерът или дюзата са запушени. Това се случва, когато в екструдера е попаднал някакъв боклук или когато нагорещеният филамент се е намирал твърде дълго време вътре без да се екструдира, или пък екструдерът не се охлажда достатъчно и пластмасата се разтопява по-рано от необходимото и съответно не там, където трябва. Един от вариантите е да прочистите дюзата със специална игла. Или преминете към секцията Запушена дюза

 

 

Моделът не залепва за основата

За успешния печат е изключително важно първият слой достатъчно здраво да залепне за основата на принтера така че всичко следващи слоеве да го ползват като фундамент. Ако първия слой не залепне добре за основата, неизбежно ще възникнат проблеми по време на печатането. Този проблем има маса решения, но ние ще покажем само най-разпространените.

 • Основата не е калибрирана правилно – Както е описано в настройки на 3D-принтер. Едно от основополагащите неща за успешен печат е правилното калибриране на принтера. При повечето принтери това става с калибриращи болтове. Ако това е вашият случай, прекалибрирайте принтера и се уверете, че основата е калибрирана равномерно във всичките точки. Ако това не е така, то се стига до ситуация, при която част от основата е твърде близо до дюзата, а другата обратно – по-далеч – и именно тази, която е по-далеч, не позволява първият слой да залепне равномерно. Ако не сте запознат как правилно да калибрирате принтера, преминете към „Калибриране на принтер“.
 •  Дюзата започва да работи твърде далеч от основата – След като се уверихте, че сте калибрирали равномерно основата, трябва да се подсигурите, че дюзата започва работата на правилната височина от основата. Задачата ви е да накарате дюзата да се намира на идеално разстояние от основата, с което да осигурите добро залепване. Ако проблемът не е бил в калибрирането, то или в слайсъра, или в менюто на принтера по малко намалявайте числото на опцията Z-offset.
 • Първия слой се печата твърде бързо  – Както е споменато по-горе, при полагането на първия слой е важно той да залепне добре, преди вторият слой да започне да се печата. Ако в слайсъра скоростта на печат на първия слой е твърде висока, има вероятност филаментът да не успява да се залепва за основата. Поради тази причина е изключително полезно да задавате по-ниска скорост на печатане на първия слой. Потърсете съответната опция в слайсъра, който ползвате.
 • Настройки на температурата и охлаждането – филаментът по време на охлаждането се свива, впрочем различните пластмаси имат различен коефициент на свиване при охлаждане. За нагледност нека разгледаме случай, при който вие печатате с ABS филамент, който е един от капризните в това отношение. Екструдерът печата с пластмаса, загрята до 230- 235 градуса, а пластмасата ляга на по-хладна основа, при което пластмасата моментално изстива. Повечето принтери имат и допълнително охлаждане на филамента, което още повече ускорява този процес. Ако обект от ABS изстива до стайна температура около 30 градуса и има ребро с дължина 100 мм, то свиването ще е около 1.5 мм!!! Основата – от друга страна – почти не се разширява или свива, при което се стига до ситуация, в която първият слой се свива спрямо платформата и се отлепва. Препоръката в тези случаи е да загрявате основата до температури, препоръчани за конкретния вид филамент, с който работите. И в слайсъра изключете допълнителното охлаждане на филамента по време на печатане на първия слой.
 • Повърхност на основата ви – различните видове филамент по различен начин залепват към различни повърхности. Съвременните принтери се снабдяват с адхезивни лепенки, които подсигуряват добро залепване на повечето видове пластмасаи. За съжаление, лепенките не са дълготрайни, тъй като лесно се повреждат. Най-удобно в този случай е основата ви да бъде покрита с лист стъкло. За добро залепване на модела ви, за стъклото може да използвате специални адхезивни спрейове или стик лепило или да печатате върху хартиено тиксо, залепено върху стъклото.
 • Ако нищо не помага, използвайте raft или brim – ако всички опити да осигурите добро залепване не помага, то използвайте raft или brim опциите при подготовка на модела в слайсъра. Raft – е структура, която генерира сласърът, която преставлява основа – напечатване първо на плоска основа и чак след това върху нея на модела ви. Brim – е структура, която се генерира от слайсъра и предсталвява набор от контури, залепени за обекта ви, които увеличават площта на първия слой. Чрез увеличаване на площта се увеличава и залепването.

 

 

Надекструзия

По време на печат софтуерът непрекъснато комуникира с принтера ви, давайки инструкции, които да подсигурят подаване и екструдиране на правилното количество филамент. Това е изключително важно за осигуряване на детайлен и здрав модел. Но повечето принтери нямат възможност да определят колко точно филамент са екструдирали за единица време. Ако настройките на екструдиране са неправилни, принтерът може да подава филамент повече от необходимото. При такъв род проблем последствията катастрофично ще се отразят най-вече на външните размери на модела, тъй като излишната пластмаса просто ще излиза по краищата. За да решите този проблем, поиграйте с настройката Flow, която можете да променяте както в слайсъра, така и на принтера. Бъдете внимателни и променяйте само на едно от двете места: или само в слайсъра, или само в менюто на принтера.

 

 

 

Подекструзия

При подготовка на модел за печат слайсърът указва колко филамент и в какъв момент от време трябва да се екструдира. Обаче тъй като самият принтер не дава никаква информация колко пластмаса е екструдирал, наистина може да се стигне до ситуация, при която е екструдирано по-малко от необходимото количество пластмаса. При такъв проблем вие можете да забележите пролуки между съседни слоеве. Единственият правилен начин да разберете дали имате този проблем е да разпечатате кубче и да огледате горния слой за наличие на подобен проблем.

 • Зададен е грешен диаметър на филамента в слайсъра – освен другите настройки в слайсъра също се задава и диаметърът на филамента, и трябва да проверите тази настройка, ако не използвате предварително подготвен профил. Също така се случва ако филаментът не е особено качествен, то диаметърът му може да не съответства на заявения или да не е консистентен по цялата му дължина. Измерете с шублер диаметъра на филамента и го задайте коректно в слайсъра, или сменете филамента.
 • Нисък коефициент на екструдиране –  тази настройка указва с какъв коефициент фийдърът да подава филамента към екструдъра. В повечето слайсъри се нарича Flow. Тази настройка може да се регулира и от менюто на принтера. Бъдете внимателни: ако опитвате да достигнете правилния коефициент на Flow правете го или само в слайсъра, или само чрез менюто на принтера.

 

 

Фидърът прояжда филамента

В повечето 3D- принтери механизмът за подаване на филамент представлява зъбно колело, което пробутва филамента. Зъбното колело на подаващия механизъм е направено със сравнително агресивни зъби, това позволява здраво впиване във филамента и точно регулиране на поведението му. Ако по някаква причина нещо препятства свободното движение на пластмасовата нишка, а зъбното колело продължава да предвижва филамента, то неизбежно се стига до момент, при който агресивните зъби на зъбното колело прояждат нишката филамент. След определено време филаментът става до такава степен тънък, че вече не може да бъде прихванат от зъбното колело и съответно – предвижен към екструдъра. Признаците за подобно поведение са наличието на пластмасови стърготини около фийдъра или това, че въпреки работата на подаващия механизъм филаментът не се предвижва към печатащата глава.

 • Увеличете температурата на екструдъра – различните филаменти имат малко различаващи се качества относително температурите, при коитто се топят, също така и външни фактори могат да влияят на това температурата на дюзата да не стига за достатъчното разтопяване. При подобна ситуация филаментът не успява да се пластифицира и разтопи и съответно на подаващия механизъм му е необходимо по-голямо усилие за да екструдира филамента. При нарастването на усилието може да се стигне до момент, при който зъбното колело да се провърти и да доведе до прояждане на нишката филамент.
 • Скоростта на печат е твърде висока – при твърде високи скорости на печат фийдъра има грижата да подава и по-големи количества филамент за единица време. В тази ситуация се стига до момент, при който филаментът се подава твърде бързо и просто няма време за да се разтопи. а ако не успява да се разтопи, то се стига до ситуацията, описана по-горе.
 • Запушена дюза.

 

 

Запушена дюза

Принтерът ви по време на работа разтопява и екструдира килограми филамент. При това принципът на работа на принтера е такъв, че той трябва да избутва всички тези големи количества разтопена пластмаса през миниатюрен отвор – обикновено 0.4 мм. И неизбежно ще дойде момент, при който нещо ще тръгне в грешна посока и принтерът вече няма да може да пробутва разтопения филамент през дюзата. Най-често подобен вид запушвания се случват защото вътре в дюзата нещо пречи на празтопения филамент да минава безпрепятствено.

 • Пробвайте да избутате филамента на ръка – Да, едно от първите неща, които можете да направите е да се опитате да избутате филамента наръка като прилагате умерено усилие. При добра карма заедно с филамента ще излезне и нещото, което му е пречило да излиза. При подобна операция е необходимо температурата на дюзата да е с 10 градуса над препоръчаната от тази за печат. Избутайте поне 10-15 см филамент.
 • Презаредете филамента – Второто нещо, което може да направите, ако първото не е помогнало, е да загреете дюзата до работната температура и да презаредите филамента. След което повишете температурата и повторете стъпката от предходния пункт.
 • Прочистване на дюзата – Подходите са два. Първия е да загреете филамента до работната температура и да се опитате поне малко да избутате филамента, но прекомерен натиск. След това охладете дюзата до 120 градуса и планомерно започнете да издърпвате филамента. Когато филамента е издърпан, отрежете края и повторете процедурата. Вторият подход е да използвате специална игла като нагреете дюзата до работната температура и прочиствате, а след това пробутвате малки дози филамент. Така или иначе има маса начини, но при съвсем сложни случаи по-добре е да се обадите в сервиз или да се консултирате със специалист. 

 

 

Принтерът е спрял да екструдира по време на печат

Ако при пускането на печата всичко е било наред, но в някакъв момент принтерът е спрял да екструдира, но продължава да извършва движения като че ли печата, то за това има само няколко възможни проблемни момента.

 • Свършил е филамента – Да, да, много често се стига до ситуация, при която пускате модел, който би изискал повече филамент от този, който е останал в бобината, и в някакъв момент от време се стига именно до тази парадоксална ситуация при която филаментът предателски свършва.
 • Филаментът не се екструдира.
 • Фидърът е проял филамента.
 • Запушена дюза.
 • Прегрял мотор на фидъра – Понякога ако дюзата е леко запушена или ако филаментът се пробутва с усилие или просто ако наоколо е жега, то двигателят на подаващия механизъм може да прегрее и да започне да не се справя с усилието, което е необходимо, за да подава пластмаса. В тези случаи едиственият начин е да изключите принтера и да го оставите да изстине.

 

 

Изместване на слоеве

Повечето принтери използват системи на управление без обратна връзка, което означава, че всеки един момент принтерът всъщност идея си няма къде се намира печатащата глава – колкото и странно да ви звучи това. Принтерът просто премества печатащата глава според инструкцията и най-често това се получава. Зареденият файл дава инструкци с колко да се предвижи конкретен стъпков мотор за предвижване. Ако сте забелязали изместени слоеве на вашия модел, то вариантите са следните.

 • Твърде висока скорост на печат – Ако скоростта на печат е твърде висока, то се стига до следния проблем. Печатащата глава има тегло, а вия я предвижвате с някакво ускорение и скорост. По училищната формула можем да стигнем до просто умозаключение, че колкото е по-голямо ускорението, толкова е по-голяма инерцията на печатната глава. Инерцията на свой ред оказва непосредствено натоварване върху стъпковите мотори. При твърде високи скорости тези натоварвания могат да достигнат ниво, при което моторът да не се справя с това усилие и неизбежно ще проспуска стъпки
 • Лошо затегнати ремъци на моторите – Ако ремъците на задвижващите стъпкови мотори не са затегнати, то при преместването на печатащата глава може да се стигне до ситуация, при която те се прохлъзват. Като следствие печатната глава губи позицията си.
 • Проблеми с електрониката или контроллера на моторите –ако това е причината на проблема и ако вие не знаете как да обслужите своя принтер ви препоръчваме да се консултирате със специалист. 

 

 

Слабо или приличащо на нишки запълване

Запълването на модела ви играе една от ключовите роли, отговарящи за здравината му. Запълването отговаря за обединяването на периметрите и на повърхностите в един цялостен обект. Ако наблюдавате ситуация, приличаща на снимката, или просто ви се струва, че запълването е слабо и крехко, то има няколко варианта.

 • Пробвайте да промените шаблона на запълването – едно от първите неща, на които следва да обърнете внимание, е шаблонът на запълването на модела ви, тъй като най-често заради конструционните особености на принтера или заради свойствата на отделните видове филамент именно шаблонът може да указва това вредно влияние.
 • Намалете скоростта на печат на запълването –запълването се отпечатва с малко по-висока скорост от периметъра. Поради тази причина когато увеличавате цялостната скорост на печатане, може да се стигне до момент, при който скоростта е приемлима за периметрите и е твърде висока за печат на запълването. При твърде високите скорости разтопеният филамент просто не успява нормално да се залепва и издърпва от дюзата.
 • Увеличете широчината на екструдирането – слайсърите предоставят една достатъчно мощна функция, която може да реши този проблем, а именно: увеличаване на широчината на линията при отпечатване на запълването. Например, вие можете да печатате периметъра с широчина на прохода 0.4 мм, а запълването 0.8 мм. Ако пуснете за печат модел с подобни настройки, веднага ще забележите как стените на запълването ще станат значително по-здрави и дебели.  

 

 

Между отделните части на модела се появяват нишки

Ако сте забелязали, че на вашите модели – подобно на това както е показано на снимката – се появяват нишки от филамент, това е следствие от това, че при преместванията на печатащата глава от дюзата се изтеглят малки порции пластмаса, които вследствие придобиват формата на нишки. За щастие решаването на този проблем е сравнително тривиално, но изисква напечатване на тестови модели. Едно от възможно най-важните действия, които изпълнява вашият принтер, е издърпването на филамент „Retraction“. Фийдърът на принтера всеки момент трябва да подсигурява непрекъснато подаване на филамент към печатащата глава, но има части от 3D- моделите, в които принтерът трябва да спре незабавно подаването на филамент: например при пътуване между отделните детайли или при преместване между два отделни сегмента. По този начин фийдърът непрекъснато ту подава, ту дърпа филамента обратно, издърпването на филамента с няколко милиметъра обратно е необходимо именно за незабавното спиране на потока. След издърпването на филамента фийдърът трябва да върне филамента в изходната позиция. Както във всеки сравнително сложен процес и в този нещо може да се обърка.

 • Дистанция на издърпването – най важната настройка на издърпването е именно дистанцията. Тя определя колко от филамента фийдърът ще издърпа в обратна посока, за да спре потока от дюзата. За повечето безредукторни фийдъри е достатъчно това издъпване да е от 0.5 до 2 мм, но за някои принтери, които имат „Bowden“ конструкция, това разстояние достига и 15 мм, защото разстоянието между фийдъра и принтиращата глава е голямо. Най-често просто зададената в слайсъра дистанция на издърпването е недостатъчна и в моменти, когато потокът филамент трябва да спре да излиза при пътуванията фийдърът не го издърпва достатъчно. За решаването просто постепенно увеличавайте с около 1 мм тази дистанция в слайсъра, докато не достигнете качествен резултат. Да, при всяка промяна ще трябва да принтирате малко тестово моделче.
 • Скорост на издърпването –  Следващия параметър и именно на второ място трябва да проверите скоростта на издърпване, зададена в слайсъра ви. Скороста на издърпването отговаря за това с каква скорост фидърът трябва да издърпа, а след това да върне подаването на филамента към печатащата глава. При издърпването филаментът, който е в дюзата, е пластифициран и дори фидърът да издърпва някакво количесто пластмаса, тя остава залепена за дюзата и просто се разтяга в този сегмент. При твърде високи скорости на издърпване има вероятност неразтопеният филамент да се откъсне от пластифицираната част в дюзата или при твърде рязко движение зъбното колело на фийдъра може да прояде част от филамента, заради което да не издърпа достатъчно филамент. Ако е твърде ниска, тази скорост това ще доведе до момент, в който фийдърът още не е завършил издърпването, а вече получава инструкция за екструзия; съответно някаква част пластмаса ще изтича и ще образува нишки. Златната среда обикновено се намира около 1200 и 6000 мм/мин (20-100 мм/с). Най често слайсърите имат предварително конфигурирани профили за съответен клас принтери. Ако с вашия принтер ситуацията не е такава, то пак трябва да поексперементирате с тази опция, като печатате тестови модели.
 • Твърде висока температура на дюзата – Ако с гореописаните настройки всичко е наред, то следващата разпространена причина е твърде високата температура на дюзата. Пластмасата в дюзата трябва да бъде разтопена само до сътоянието, в което е достатъчно пластична за да излиза и залепва. Ако температурата на дюзата е твърде висока, то филаментът прекомерно се втечнява и просто изтича при свободните движения на печатната глава. Решението е очевидно: намаляйте с около 5 градуса температурата до момента, в който не изчезне проблемът. Разбира се, това намаляне не трябва да е под нивото на работната температура на избрания вид материал на филамента. 
 • Преместване на големи разстояния – Както е казано по-горе, този проблем се проявява именно в моментите, когато печатащата глава се предвижва между отделни части на детайл или между два детайла. Ако разстоянието между двата детайла или две части е твърде голямо, то по време на това пътуване пластифицираният филамент неизбежно ще протича съвсем малко. Ако разстоянията са проблемът, обикновено нишките се образуват не в началото на пътуването, а в края. Повечето слайсъри имат функция, която автоматично изчислява оптималните траектории на печатащата глава – по този начин минимизирайки пътуването над празни сегменти. Слайсърът построява такава траектория, при която не се образува мостче между отделните сегменти на който да се появят нишки. И – разбира се – ако печатате отделни детайли наведнъж, разполагайте ги максимално близо – така и ще спестите време и ще избегнете проблема.

 

 

Разделяне на слоеве или напукване

Принципа на FDM 3D-печатането е такъв, че в определен момент се печата един конретен слой от целия обект. И всеки следващ слой се печата върху предходния съответно докато не се изгради желаният триизмерен обект, но за да се получи крайният модел здрав е необходимо всеки следващ слой здраво да се залепва за предходния. Ако това не се случи и без това най-уязвимата част на принтирания модел става още по-силно отслабена.

 • Твърде голяма височина на слоя – Много често (когато се цели бърз печат и може да се жертва качеството) най-лесният начин да се постигне това е да се увеличи скоростта на печатане. Но обикновенно диаметърът на дюзата е от 0.3 до 0.5 мм. Нагорещеният филамент се пробутва през този миниатюрен отвор, за да може принтерът детайлно да отпечата желания модел. И именно този диаметър на отвора на дюзата налага ограничение до това в какви предели можете да увеличавате височината на слоя. Когато се печата всеки следващ слой се цели не просто наслагването му върху предходния, но леко сплескване, за да залепнат здраво един за друг. Железното правило е следното: максималната височина на слоя трябва да е минимум 20% по-малка от диаметъра на дюзата. Например: ако вашата дюза е с отвор 0.4 мм, то максималната допустима за вас височина на слоя е 0.32 мм – в противен случай новоизгражданият слой просто няма да се притиска към долния и няма да залепва.
 • Твърде ниска температура на дюзата – Практиката показва, че нагорещената пластмаса залепва по-добре от студената. Ако забележите разслояване и сте сигурни, че проблемът не е във височината на слоя, то следва да увеличите температурата на печатане. Например: ако се опитвате да печатате с материал ABS при температура на дюзата 190 градуса, е възможно да забележите, че моделът се разслоява. Това е, защото работната температура на печат на ABS започва от 230 градуса и именно при тази температура слоевете започват добре да се залепват един за друг. Пробвайте да увеличавате температурата със стъпка от 5 градуса и проверявайте резултата докато не достигнете желания резултат.

 

 

Неконсистентна екструзия

За да може принтерът ви да принтира прецизно желаните от вас модели, той трябва да е в състояние да екструдира равномерно необходимото количество разтопен филамент. Ако количеството на екструдируемия филамент в различните части на модела е различно, това веднага ще се отрази на качеството на крайния резултат. Този проблем може да се забележи при просто наблюдение на процеса на печат. Ако при принтирането на прави линии се появяват грапавини и/или пластмасовата линия си променя широчината, то имате проблем.

 • Филаментът се е заплел или „запецнал“ някъде – Първото нещо, което трябва да проверите, е бобината с филамент. Трябва първо да се убедите че бобината безпрепятствено може да се върти на шпилката. Второ нещо: провете дали самата нишка филамент не е заплетена в бобината. Това се случва доста често, тъй като бобината е просто намотана пластмасова нишка, която понякога се заплита и е необходимо усилие за размотаването й, с което усилие принтерът не винаги се справя. И последното: ако екструдърът на принтера ви е от „Bowden“ тип (има тръбичка между фийдъра и печатащата глава), то провете дали тръбичката не е запушена и позволява свободно движение на филамента. Ако това не е така, прочистете я.  
 • Запушена дюза 
 • Твърде тънък слой – Ако бобината с филамент свободно се движи, филаментът не е заплетен и вообще филаментът свободно минава през печатната глава. То най-вероятно се опитвате да принтирате екстремално тънък слой от сорта на 0.01 мм. При подобен опит между дюзата и предходния слой има твърде малко разстояние и разтопеният филамент просто не може да излиза консистентно. Просто не прекалявайте с намаляването на височината на слоя.
 • Некоректна широчина на екструзията – Друга настройка на слайсъра, която може да влияе на неконсистентноста, е настройката, отговаряща за широчината на екструзията. Всяка дюза има своите максимуми и минимуми в това каква широчина на екструзията можете да зададете. Тя зависи от отвора и спецификациите на самата дюза. И така, например ако широчината на екструзията е по-малка от диаметъра на отвора на дюзата, това може да доведе до неконсистентко излизане на разтопения филамент. Златното правило за избор на широчината на екструзията гласи, че широчината на екструзията трябва да е 100 – 150% от диаметъра на отвора на дюзата. Ако широчината е по-малка – например 0.2мм при дюза с диаметър 0.4мм – то екструдърът просто е неспособен да подсигури равномерно подаване на филамента.
 • Лошо качество на филамента – Друга разпространена причина се крие зад качеството на филамента, с който работите. В нискокачествените филаменти може да има частици, които пречат на равномерното му разтопяване и съответно екструдиране. Или например некачественият филамент може да има критични разлики в диаметъра си, с което екструдърът е неспособен да предскаже в кой момент колко пластмаса избутва. Някои видове филамент с времето просто се разлагат, например PLA е хидроскопичен т.е. той попива влагата от въздуха и тази влага като следствие започва да се изпарява в загрятата принтираща глава където се изпарява и образува микрокухини и като следствие – неконсистентности. Решението при този проблем е очевидно – пробвайте с друг филамент.
 • Механични проблеми по екструдъра –  Ако всичко описано по-горе не е ваш проблем, то най-вероятно имате проблем с екструдъра. Екструдърът се състои от няколко ключови възли, при което само при синхронна и коректна работа на тези възли вие ще получите качествен печат. Анализирайте всичките активни сегменти и/или поправете или сменете проблемната част. 

 

 

Дупки и пролуки в горния слой

За да се пести филамент, често при модели, които няма нужда да са безумно здрави, запълването се намалява и моделът представлява обвивка около порест, частично кух пълнеж. По този начин се цели вътрешността на модела да бъде максимално куха, а обвивката да бъде здрава и консистентна. Изначално трябва да помните, че обвивката се дели на три типа: долен слой (който се слага на основата), периметър (обвивка около модела), и горен слой (слоя, който е като горен капак). Не забравяме, че ние целим тези три типа обвивка да бъдат плътни и твърди, често обаче горният слой или и горният и долният се печатат с пролуки.

 • Недодтатъчно количество на плътни горни слоеве – аД се върнем към концепцията че принтерът печата модела послойно, като всеки следващ слой ляга върху предходен. Ако предходен няма, то принтерът построява мостче. Мостчето може да се построи само между две или повече стени на модела. Когато принтерът печата горния слой – например на кубчето, а то е кухо без запълване – то горният слой няма върху какво да легне, и принтерътпостроява мостче. Заради тази особеност между отделните линии се получава пролука. За да решите този проблем, просто увеличете броя на горните слоеве – например до 5.
 • Запълване на модела – Както е описано по-горе всеки следващ слой трябва да легне на предходния или да бъде построен между минимум две стени на модела. Понякога се стига до ситуация, когато горното условие е просто неизпълнимо и затова горният слой трябва да легне върху запълването. Ако това запълване липсва или е много е нисък процентът за запълване, стигаме до ситуация, при която принтерът се опитва да печата просто във въздуха и като следствие имаме проблем. За да решите проблема просто увеличете процента на запълване в слайсъра. . 
 • Подекструзия.

 

 

Стърчащи капки и пъпки

По време на печат на принтера му се налага постояно да пуска и да спира екструзията на нагорещения филамент в зависимост от позицията на печатащата глава. В повечето случай принтерът прекрасно се справя със задачата за постоянно подаване и издърпване на определени количества пластмаса, но при този процес понякога се появява някакво отклонение. Ако внимателно се загледатее в принтирания от вас модел, то ще забележите, че има нещо като шев по цялата височина на детайла. Това е мястото, в което принтерът за малко спира подаването на филамент, премества се по Z и започва новия слой. Понякога тези точки са на различни места. Понякога целия модел може да е покрит с подобен род капки на филамент. Но нека потърсем къде е заровено кучето с този проблем.

 • Настройки на издърпването и наслояването – Първо трябва да проследите кога се появява този дефект. Дали се появява когато принтерът започва да печата периметъра, или когато периметърът е завършен и печатащата глава спира. Ако е в началото, просто трябва да поиграете с настройките на издърпването. По този начин ще премахнете излишните количества пластмаса при началото на печатане на периметъра.
  Ако е вторият вариант и дефектът се проявява преди приключването на печат на периметъра, когато печатащата глава спира, то трябва да се заемете с друг параметър, а именно „Coasting“ . Този параметър позволява спирането на екструдирането за няколко момента преди печатащата глава да достигне края на периметъра, което ще позволи намаляване на налягането на разтопената пластмаса в дюзата и избягване на капките и пъпките. И както винаги, експериментирайте, за да стигните до оптимални настройки.
 • Избягвайте ненужните изтегляния – Старайте се максимално близо да разполагате отделните детайли, с което да намалите количествата издърпвания и еструдирания, с което ще намалите вероятността нещо да се обърка.
 • Твърде висока температура на дюзата – Когато температурата на дюзата е твърде висока, това пречи на ретракциите и кара филаментът да е по-течен от необходимото. Съответно контролът на това как се подава филаментът става недостатъчно прецизен. Проверете препоръчаните температури за вашия филамент и намалете температурата до оптималната.

 

 

Прегряване

Принципа на работа на принтиращата глава е, че тя се грижи за разтопяването на непрекъснато подавания филамент при температура от 190-260 градуса. По този начин се постига пластификация на филамента и той става достатъчно пластичен и податлив, за да се нанася послойно. Но когато филаментът изстива, той се втвърдява и запазва предадената му форма. Следвайки тази логика, принтиращата глава се грижи филаментът да се разтопява в определена част, а след това моментално да изстива. Поддържайки този баланс, може да се гарантира качествен печат. Но както всеки един балансиращ процес, и тук може нещо да се обърка.

 • Недостатъчно охлаждане – Повечето принтиращи глави имат специален вентилатор с отвод за охлаждане на вече екструдиралия се филамент. Скоростта на този вентилатор и съответно интензитетът на охлаждане се задават от слайсъра за различните видове материал и детайли по различен начин. Ако този вентилатор не се справя с охлаждането на филамента навреме, то се стига до ситуация, при която принтиращата глава вече полага нов слой, а старият още не е успял да изстине. Това – на свой ред – води до изкривяване на модела, което най-често се случва в тънките му части. Решението е или да се уверите, че настройките на охлаждане са правилни за вашия принтер, или да проверите коректността на работа на охлаждащия вентилатор.
 • Твърде висока температура на дюзата -Ако температурата на дюзата надвишава препоръчаната работна температура на избрания вид филамент, то може да се стигне до ситуация, при която за втвърдяването на вече екструдиралия се филамент е необходимо по-интензивно охлаждане, за да бъде втвърден. И се стига до проблема от горната точка. Решението е да корегирате температурата или да проследвате инструкциите от горната точка.
 • Твърде висока скорост – Ако принтирането протича на твърде високи скорости за конкретния филамент пак се стига до ситуацията с прегряването. Всеки вид филамент има препоръчана максимална скорост, с която можете да печатате: така например има специализиран клас филаменти именно за бърз печат. А с ускоряването на печата вие неизбежно ще повишавате и температурата на дюзата, за да може пластмасата да успява да се разтопи. Ако не използвате такъв вид филамент, се стига до ситуацията, че предходният слой не е успял да се втвърди, а принтерът се опитва да сложи следващ слой – следователно моделът се изкривява. Решението е да намалите скоростта.

 

 

Усуквания и деформации

Ако след някакво време от началото на печатането забележите, че отделни части на модела ви започват да се усукват, обикновено проблемът е в прегряването (линк). Пластмасата се екструдира при много високи температури и ако не се осигурява моменталното й изстиване, то с времето модела може да се усуче. Другия вариант на развитието на събитията е ако в процеса на печатане в някакъв момент моделът просто се отлепи от основата. Това води до неравномерно изстиване и изкривяване на цялостната геометрия на обекта. В раздела модела не залепва можете да разберете как да се справите с това.

 

Източник: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/