Здравей!

Радваме се, че общността на 3D-принтирането се увеличава с още един изследовател в твое лице!

С това ръководство ще се постараем да те въвeдем в технологията на 3D-печатането и ще те запознаем с някои от най-често срещаните проблеми. Надяваме се, че ще ти бъдем полезни!

Нека първата ни стъпка бъде в посока уеднаквяване на терминологичния ни апарат. Ето защо е нужно да се запознаеш с определенията по-долу.

Определения

Филаментматериалът, с който работи 3D-принтерът.

Най-често представлява ролка пластмасова или друга нишка.

Филаментът най-често се изработва от различни видова пластмаса. Те са: PLA, ABS, PVA, PET, PETT, HIPS, Nylon, Wood и др. Всички инструкции, следващи по-долу, ще са за PLA-филамент. PLA-материалът е най-малко капризен и е биоразградим и нетоксичен, затова и намира най-широко разпространение при 3D-печатането.

Печатаща глава -подвижната част на принтера, която отговаря за изграждането на модела.

  1. Нагревателен блокчаст от печатащата глава, която служи за загряване на дюзата до работната температура на избрания вид филамент. Състои се от няколко части, но засега не е необходимо да ги разглеждаме.

  2. Дюза –накрайник на печатащата глава, който се загрява. Отговаря за екструдирането/подготовката на разтопената пластмаса за нанасяне. Основната характеристика на дюзата е диаметърът й. Най-разпространеният е 0.4 мм. От диаметъра на дюзата зависи качеството и скоростта на печат. Съответно колкото е по-голям диаметърът, толкова по-висока скорост на печатане можете да постигнете, но пък ефектът върху качеството на продукта ще бъде обратно-пропорционален.
  3. Охлаждащ вентилаторчаст от печатащата глава, която отговаря за охлаждането на модела по време на печат. За различните видове филамент работата на охлаждащия вентилатор се настройва автоматично.

*Изображението е само схематично и зависи от модела 3D-принтер, който използвате.

Оси – конфигурация/комбинация от (направляващи) механични елементи , които формират кинематиката на 3D-принтера. Всяка от осите отговаря за едно от трите измерения и по този начин те осигуряват движение на печатащата глава по три оси. В зависимост от кинематиката съществуват два основни типа 3D-принтери:

 1. Декартва (Cartesian) – трите оси са взаимно перпедикулярни.

 2. Делта (Delta) – трите оси са вертикални, а движението на печатащата глава се осигурява чрез шарнирни щанги.

Фидър/Екструдер (в зависимост от типа 3д принтер) –

механизъм, отговарящ за подаването на филамента към печатащата глава.

Скоростта, с която се подава пластмаса, се определя автоматично при подготовката на модел.

Представлява мотор със зъбни колела и клипс за притискане на филамента, закрепен на принтера. При смяна на филамент или при зареждане на нова бобина филаментът се прекарва през тази част.

Основа/подложка –плоскост, върху която принтерът ще изгражда модела, тя е два типа: подгряваща и съответно неподгряваща.

Подготовка за печат

След като се запознахте с основните термини и съставни части на принтера, можете да започнете подготовката за печат. За удобство ще го разбием на стъпки.

Визуална прoверка  – огледайте принтера:

 • Проверете дали в отворените вентилатори не е попаднал някакъв боклук, който да им пречи да се въртят;

 • Проверете свързаността на всички кабели;

 • Без прекалено усилие подвижете осите на принтера; уверете се, че на релсите няма странични предмети и нищо не пречи на свободното им движение.
  *С една дума проверете дали това което е замислено да се движи наистина се движи и това което не е замислено да се движи съответно да не се.

Калибриране на подложката -калибрирането на подложката е процедура, която не е необходимо да се провежда при всеки печат. Прави се само при първия печат и ако с времето подложката се е декалибрирала (моделът не залепва или пък подложката е изместена). Примерите с калибриране е даден с предлаганите от нас принтери. Ключовата разлика е, че единият е с ръчно калибриране, а вторият – с автоматично.

 • Ръчно калибриране:
  1. Влезте в менюто на принтера като натиснете управляващия бутон. Изберете „Prepare – > Auto Home“. Принтерът ще предвижи печатащата глава и осите си на нулеви позиции;

  2. Пригответе „sticki-note“ или А4  лист хартия;

  3. Завъртете калибрационното колело на подложката по такъв начин, че листът да влезне между дюзата на печатащата глава и подложката.
   *При тази операция не мърдайте печатащата глава по „Z“ остта (да това е важно). 

  4. Преместете печатащата глава към следващия ъгъл с колелцето на подложката и повторете процедурата

  5. След като направите процедурата по четирите ъгъла на подложката, повторете още веднъж процеса от стъпка 1

 • Автоматично калибриране – писаната по-долу процедура е валидна само за автоматичното калибриране на предлагания от нас Anycubic Kossel Linear Plus.
  1. Закрепете калибриращия сензор на принтиращата глава;

  2. Влезте в менюто чрз натискане на контролния бутон като следва „Auto leveling bed -> Measure Z Pos“. Птинтерът автоматично ще измери 69 точки на подложката.
   *Важно е подложката да е добре затисната в крепежите й.

  3. След като приключи предходната процедура и принтерът се рестартира, влезте в менюто отново както следва:„Auto leveling bed -> Prepare Leveling -> Begin Leveling“. Принтерът отново ще измери 69 точки. 

  4. След като измерването приключи, влезте пак в менюто„Auto leveling bed -> Preparе leveling“. Полетата „New Z Offset“ и „Z Offset“ трябва да съвпадат; ако не съвпадат, то изберете „Z offset“ и с контролера задайте същата стойност както и в „New Z Offset“. След това изберете „Store“ в края на списъка с опции. 

  5. След като приключите процедурата на автоматичната калибрация, предстои да пуснете тестов принт. След като принтът е стартиран е възможна погрешност в 0.1 мм. Тя се поправя като по време на принтирането погледнете как се принтира първият слой. В менюто „Auto leveling bed“ ще намерите опциите „Z + 0.1“ за да повдигнете печатащата глава по-нагоре и „Z + 0.1“ – съответно по-надолу.

Представено като изображение.

Зареждане на филамент 

Процедурата на смяна или зареждане на нов филамент на различни 3D принтери е почти еднаква. В конкретния пример е с „PLA“ филамент, с други видове филамент разликата е само в температурата на дюзата.

 1. Преминете в меню „Prepare -> Preheat PLA“. Изчакайте докато температурата на дюзата достигне 200 градуса. 
 2. Поставете бобината с филамент на шпилката и прекарайте чрез фийдъра, докато филаментът не започна да излиза през дюзата.
  *Прекарвайте филамента без фанатизъм и излишно усилие

Пробен печат.

За да тествате калибрирането и настройките след процедурата на калибриране е препоръчително да пуснете тестово принтиране с тестов модел. 

Как да подготвите модел за печат – може да видите ТУК

При тестовия принт след калибрирането е важно да следите за това как се полага първият слой. На картинките по-долу е показано в какви случай трябва да увеличите разстоянието между дюзата и подложката, или пък съответно да го намалите.