Както и при настройката на 3D-принтер ще започнем с няколко определения.

Слайсър – е програма, която подготвя избран 3D-модел за печат. Всъщност цялата инструкция по-долу ще бъде около един от вариантите на тази програма. Слайсърът има за задача да обработи по такъв начин 3D-модела, че да го представи като набор от слоеве. Освен това именно слайсърът генерира файл, четим и разбираем от 3D-принтера. В този генериран файл са зададени всички параметри на 3D-печата, но преди да започните да подготвяте модел е необходимо да настроите принтера.

Височина/дебелина на слоя – гореописаната програма, както разбрахме, представя 3D-модел като набор от слоеве. Обикновено дебелината на слоя варира между 0.04 мм до 0.2 мм. От височината на слоя зависи детайлността на принтируемия модел. Но е важно да се помни, че един от факторите, които влияят на скоростта на печата, е именно височината на слоя. Т.е., колкото е по малка височината на слоя, толкова повече време ще се печата моделът. Причината е тривиална: повече слоеве – повече нива – повече движения на печатащата глава – повече време.

Подпорки – подпорките са 3D-структури, които се генерират от слайсъра. Необходими са в места на модела, където потенциално е вероятно да има „увисване“ на модела. Случва се заради природата на FDM-принтерите. По-долу това ще бъде описано детайлно.

Запълване – запълването е структура, генерирана от слайсъра, която определя до каква степен и с каква структура ще бъде запълнен моделът. Когато не се предполага моделът да изпитва големи кинетични натоварвания, то запълването може да е или минимално или въобще да липсва. Случаите (кога и какви типове запълване да използваме) са описани по-долу. Запълването също влияе върху бързината на печат, така че се ползва само когато има нужда, по този начин пестите време и филамент.

Дебелина на стената – дебелината на стената е един от определящите фактори за здравината на модела. По същия начин колкото е по-дебела стената на модела толкова повече време ще отнеме печатането. Както и запълването се променя само при нужда, пак стигаме до пестене на време и филамент.

3d модел (подходящ за печат) – 3D-моделите, пригодни за печат, представляват файл от специфичен формат „.stl“ . Този файл съдържа в себе си геометрията на 3D-модела, но той още не е готов за печат, а както е описано по-горе, е необходимо да се обработи от Слайсър. Слайсърът ще генерира „.gcode“ файл, който в себе си съдържа параметри за печат и модела, разбит на слоеве и превърнат в инструкции за 3D-принтера. 

Слайсър

За инструкцията ще използваме слайсър CURA. Тази програма е с отворен код и можете да я използвате безплатно. Изтеглете и инсталирайте програмата на персоналния си компютър.

Подготовка на програмата.

След като програмата е инсталирана предстои да я настроим за вашия принтер. В примерите по-долу настройките са за конкретните два модела, които предлагаме, ако вашият принтер е различен, то процедурата е сходна.. 

Отворете програмата и следвайте стъпките:

Ender 3 

 1. Преминете Settings -> Printer -> Add Printer …;
 2. Изберете падащо меню Other;
 3. От списъка изберете Creality Ender-3 и натиснете бутона Add printer (долу вдясно) профила е предварително настроен;

Anycubic Kossel Linear Plus

 1. Преминете Settings -> Printer -> Add Printer …;
 2. Изберете падащо меню Other;
 3. От списъка изберете DeltaBot и натиснете бутона Add printer (долу вдясно);
 4. След като принтерът бъде добавен, предстои да бъде настроен преминете в:
  Settings -> Printer -> Manage Printers. Селектирайте новодобавения принтер и изберете Machine Settings;
 5. В появилото се меню попълнете всички полета, както е показано а изображенията по-долу

Запознанство със сласйсъра и подготовка на първи печат. 

Преди да започнем запознанството със слайсъра е необходимо да имаме 3D-модел, с който да се визуализира процесът.

Съществуват няколко безплатни ресурса, от които можете да търситеи теглите модели. Моделите, които ние предоставяме, са вече обработени със слайсър и могат директно да се пускат за печат.

За теглене на модели можете да използвате един от най-популярните сайтове: https://www.thingiverse.com/.

За тестов печат ще използваме тестово кубче, което може да се изтегли от тук. След като изтеглите модела, разархивирайте модела, преминете в папката files , предърпайте файла от тази папка в предварително отворения и настроен за вашия принтер слайсър.

Ще получите това:

След като моделът е зареден, можете да натисните бутона „Prepare“ и програмата ще го обработи и подготви за печат със стандартните настройки. Вместо бутона „Prepare“ ще се появи „Save“, с който можете да запазите готовия файл на избран носител. Експортирания файл може да копирате върху SD картата на принтера и да пуснете печатането.

Но нека да се запознаем с базовите настройки на слайсъра. Тук е важно да помните, че настройките до голяма степен ще зависят от възможностите на принтера ви. Примерът по-долу е без екзотични или сложни настройки. За тях ще бъде обяснено в отделен туториал.

Изглед

С мишката можете да манипулирате: завъртате за преглеждане на обекта, който сте заредили.

Затискайки скрола, можете да транслирате изгледа, а с дясно копче – да завъртате изгледа.

Програмата има и набор от предварително зададени изгледи, които се намират в горния десен край на изгледа.

 

Чрез натискане на всеки от предварително зададените изгледи, изгледа ще се завърта по указания на бутона начин.

До набора с предварително зададени изгледи ще намерите падащо меню, съдържащо опции за това как да се представи зареденият модел.

 • Solid view – моделът е представен като обект с плътни и непрозрачни стени;
 • X-ray view – моделът е представен с полупрозрачни стени;
 • Layer view -моделът е представен като набор от слоеве (в началото, когато описвахме какво е слайсър, това е обяснено);

Най-често използваната опция от падащото меню е именно Layer View. Изберете я, за да разгледаме следващите опции.

Ако приближите заредения модел, ще забележите, че програмата вече го визуализира като набор от слоеве. Ако използвате появилите се плъзгачи, можете да разгледате как ще бъде изграден отвътре всеки един от слоевете.

В бъдеще често ще се обръщаме към този изглед на модела, за да анализираме потенциални проблеми при печата.

Манипулации с 3D модела

Често ще се налага да променяме позиция или други параметри на модела – именно на модела, а не на параметрите му на отпечатване. Cura предлага няколко базови инструменти за това. За да ги разгледаде селектирайте,  модела като кликнете върху него с мишката (може да се направи от произволен изглед). След това ще ви бъдат достъпни бутоните от панела за манипулация на обекта (намират се вляво). 

Както следва от горе на долу:

 • Move – преместване на модела
 • Scale – промяна на размера на модела, като тази опция има два тика, които могат да бъдат избрани:
  • Snap Scaling – ппозволява увеличаване/намаляне на размерите на равни части;
  • Uniform Scaling – позволява промяната на модела да става и по трите му измерения пропорционално;
 • Rotate – ротиране на модела по трите оси. Тази опция често ще ви е нужна, за да разположите модела по такъв начин, че да не се отлепя или да няма нужда от подпорки; 
 • Mirror – огледално отражение на модела спрямо избраната плоскост;
 • Support Mesh – предназначен за използване на отделни модели като подпорки (засега няма да го използваме, защото е за напреднали);
 • Support Blocker -предназначена е за конфигурация на подпорки (засега няма да го използваме, защото е за напреднали);

Параметри на печат.

При зареден и селектиран модел в десния понел ще намерите настройки, отговарящи за това по какъв начин принтерът ще изгражда модела ви. Преминете в Layer View режим, за да следите промените. 

    1.Layer Height – височина на слоя, отговаря за това от колко слоя ще бъде изграден моделът; пробвайте да променяте тази настройка като всеки път натискайте prepare. Ще забележите, че детайлността на модела ще се променя, но и времето за печат също ще се променя. Колкото е по-малка височината на слоя, толкова по-бавно, но по-детайлно ше бъде той напечатан.

     2. Infill – запълване, определя на колко процента ще бъде запълнен моделът. Като променяте тази опция и натискате Prepare с плъзгача за слой може да видите как се променя запълването в модела.

    3. Generate Support –в конкретния случай с модела на кубче няма да за забележите промени ако изберете тази опция. Но ако завъртите кубчето, то ще забележите, че програмата генерира допълнителни структури, които подпират модела. Това се получава, ако моделът или някаква негова част висят във въздуха (разтопеният филамент винаги се наслагва послойно и ако няма слой, върху който да легне, се прави подпорка).

*В бъдеще бъдете внимателни и проверявайте дали моделът изисква подпорки. По-подробно: в туториала за напреднали.

    4. Build Plate adhesion –  тази опция около първия слой на модела изгражда допълнително няколко линии. Това е необходимо за да се увеличи площта на първия слой. Колкото по-голяма площ, толкова по-добро сцепление с основата и по-малък риск моделът да се отлепи по време на печат. Тази опция е изключително важна, тъй като от нея зависи понякога дали моделът въобще ще се принтира успешно.

*Ако това е първият принт след калибрация, се препоръчва Build Plate Adhesion да бъде активирана, така ще можете да проследите дали принтерът е калибриран правилно и какво още трябва да се донастрои.