Електрониката и роботиката са почти взаимно-неразделни сфери от човешкото знание. Електрониката позволява много от физическите обекти около нас да придобият живот.
Лампите - да светят, колите - да се движат, самолетите - да летят. Роботиката на свой ред не само позволява все повече и повече дейности да бъдат автоматизирани, а и дава възможност да бъде следваща стъпка в нашата еволюция като живи същества.
Съчетани заедно, формират безумно увлекателна сфера, в която се обединяват няколко науки и чисто творчество.